Wednesday, April 8, 2015

Dzhokhar Tsarnaev Found Guilty of Bombing Boston Marathon

Dzhokhar Tsarnaev Found Guilty of Bombing Boston Marathon

No comments: